Umenie mesta Bratislavy


Keramická fontána

Imrich Vanek / 1985

Fontána sa nachádza v átriu budovy bývalého Štátneho projektového a typizačného ústavu (ŠPTÚ) postavenej podľa projektu architekta Dušana Boháča. V kontexte tvorby Imricha Vaneka má skôr konzervatívnu formu. Pri iných fontánach umelec experimentoval s vertikálnym prúdením vody po reliéfnej stene aj s farebnosťou a tvarom nádrže.

Táto fontána má jednoduchú kruhovú nádrž s betónovým okrajom a dnom vykladaným farebnými keramickými kachlicami. Uprostred umiestnený vertikálne komponovaný objekt z keramiky pozostáva z viacerých kruhových komponentov s rôzne farebným glazovaným povrchom. Imrich Vanek používal výrazné farby i farebné štruktúry. Stredový článok je perforovaný na obrysovej kružnici v pravidelných vzdialenostiach a pri slabom tlaku steká po keramickom objekte voda.

Jediná exteriérová fontána od Imricha Vaneka v Bratislave je zároveň jednou z mála dodnes zachovalých a funkčných keramických fontán. 

SJ, ZD

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1985 – realizácia

Druh

Materiál

betón, pálená hlina

Technika

pálenie, glazovanie, murovanie, dláždenie

Rozmer

nádrž Ø 450 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • funkčný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • LINEA Property spol. s r. o.

Správca

  • LINEA Property spol. s r. o.

Adresa

Trnavská cesta 67

Bližšie informácie o lokalite

dielo sa nachádza v uzavretom átriu štvorkrídlovej budovy

GPS

48.1653940, 17.1597200

Číslo parcely

15096/75

Ďalšie diela v okolí

Fontána Kozmický kameň

Pavol Binder, Tibor Gebauer 1980 – 1985

Robotník a robotníčka

nezistený 50. roky 20. stor.

Keramický reliéf

Mira Haberernová Trančíková okolo roku 1964

Mozaiková stena

Emil Fulka 1986