Umenie mesta Bratislavy


Keramický reliéf

Keramické dielo sa nachádza na fasáde škôlky. Budovy predškolských zariadení sa na sídliskách (Pošeň, Ostredky) navrhovali ako typizované, s keramickým dielom na čelnej stene. Keramika monumentálnych foriem sa dostávala do verejného priestoru v polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia. Siahali po nej nielen keramikári, ale aj ostatní umelci.

Pre Haberernovú sa stala jedným z materiálov jej vyjadrenia, najmä vo verejnom priestore. Dielo na budove škôlky je teda jedným z prvých voľných keramických diel monumentálnych rozmerov, ktoré je spojené s architektúrou. Predstavuje príklad nového, naozaj voľného umenia vo verejnom priestore, integráciu voľnej tvorby autorky do verejného priestoru bez obmedzení. Rovnako je priznaním imaginatívneho, asociatívneho zobrazovania, surrealistického výtvarného názoru či experimentu s materiálom.

Keramická stena na tejto typizovanej budove s monumentálnym rozmerom siaha cez celú výšku dvojpodlažnej budovy ako centrálne umiestnené dielo na fasáde zo strany hlavného vstupu. Dielo pracuje s výraznou farebnosťou a surrealistickým výtvarným vyjadrením, v tom období pre tvorbu autorky typickým. Charakteristický je motív očí, ktoré autorka umiestňuje aj na svoje štrukturálne obrazy. Toto dielo v spojení s architektúrou sa jej vtedajšej voľnej tvorbe plne približuje. Kompozícia je abstraktná, gradovaná vertikálne. Niekoľko konkrétnych motívov len podčiarkuje snový charakter výjavu, ktorého pôsobenie stojí na prelínaní tvarov a farieb. Výjav, do istej miery znepokojivý, necháva divákovi priestor na vlastné interpretácie. 

SJ

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • okolo roku 1964 – realizácia

Druh

Materiál

pálená hlina, farebná glazúra

Technika

pálenie, glazovanie, mozaika

Rozmer

670 x 210 x 2 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
Glazúra je na viacerých miestach narušená, obitá. Dielo potrebuje odborné posúdenie a návrh ďalšieho postupu, aby nedegradovalo.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

Stálicová 2

Bližšie informácie o lokalite

Dielo sa nachádza na fasáde budovy zo strany vstupu.

GPS

48.1628570, 17.1640900

Číslo parcely

1363/2

Ďalšie diela v okolí

Fontána Kozmický kameň

Pavol Binder, Tibor Gebauer 1980 – 1985

Reliéf s rastlinným motívom

nezistený 1970

Slnko

Štefan Belohradský 1970 – 1972

Keramická fontána

Imrich Vanek 1985