Umenie mesta Bratislavy


Strážna búdka s picou fontánkou

Strážna búdka pripomínajúca objekt mestskej strážnice, ktorý na Hlavnom námestí stál od 17. do 19. storočia, vznikla v rámci komplexnej obnovy tohto námestia realizovanej v rokoch 2005 až 2006 (námestie odovzdali verejnosti do užívania počas podujatia Bratislava pre všetkých v apríli 2006).

Búdku so štvorcovým pôdorysom jej autori – architekti a výtvarníci Marián Prešnajder, Otto Grossmann, Juraj Šimek a Ján Svítek – umiestnili vo východnej časti námestia pri strome a lavičkách. Steny má z bledého pieskovca, pričom vpredu i vzadu ich akcentujú veľké niky so zadnými stenami z tmavého lešteného kameňa. Kameň použili autori aj na zhotovenie sedlovej striešky. V prednej nike sa nachádza bronzová plastika stojaceho strážnika v mierne nadživotnej veľkosti, zaodetého do štylizovanej dobovej uniformy. Pravicou si pridŕža pušku a pozerá smerom na severozápad, t. j. na bývalý Miestodržiteľský palác a Františkánske námestie. Zo zadnej niky do priestoru vystupuje picia fontánka – kamenný podstavec s päťuholníkovým pôdorysným tvarom zakončený zaoblenou miskou z rovnakého materiálu. Jej dno akcentuje dýza spodobnená ako plastický štylizovaný mosadzný kvet. Tlačidlo na spustenie prúdenia vody je umiestnené na jednej z plôch päťbokého podstavca. Hladkú kamennú zadnú stenu niky nad picou fontánkou dopĺňa vyryté logo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá toto dielo darovala mestu a jeho obyvateľom.

Na bočnej stene búdky sa nachádza bronzový reliéf predstavujúci zaniknutý objekt mestskej strážnice a pod ním bronzový reliéfny majuskulný náučný text v slovenskej i anglickej verzii:

 

MESTSKÁ STRÁŽNICA

1767 - 1860

NA JUŽNEJ STRANE HLAVNÉHO NÁMESTIA

SA NACHÁDZALA OD 17. STOROČIA

DREVENÁ BUDOVA MESTSKEJ STRÁŽNICE.

V OSEMNÁSTOM STOROČÍ VYHORELA.

V ROKU 1767 STAVITEĽ M. WALCH

POSTAVIL NOVÚ MUROVANÚ STRÁŽNICU.

TÁTO BAROKOVÁ STRÁŽNICA

BOLA Z NÁMESTIA ODSTRÁNENÁ

V 60-TYCH ROKOCH 19. STOROČIA.

_ _

TOWN GUARDHOUSE

1767 - 1860

FROM THE 17th TO THE 18th CENTURY

WHEN IT BURNT DOWN,

THE WOODEN BUILDING

OF THE TOWN GUARDHOUSE

STOOD IN THE SOUTHERN PART

OF THE SQUARE.

A NEW BRICK GUARDHOUSE

WAS BUILT BY BUILDER M. WALCH IN 1767.

THIS BAROQUE GUARDHOUSE

WAS REMOVED

FROM THE SQUARE IN THE 1860S.

Opačná stena búdky nesie plastovú tabuľku s informáciami o projekte Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, ktorý sa týka aj výsadby stromov na Hlavnom námestí.

PB

Stav výskumu ku dňu 20. 6. 2023.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 2006 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, bronz, mosadz

Technika

rezanie, CNC frézovanie, leštenie, odlievanie

Rozmer

búdka – š. 91 cm, v. 268 cm, h. 90 cm; plastika strážnika – v. 203 cm; picia fontánka – š. 53,5 cm, v. 93 cm

Značenie

Na pažbe pušky strážnika je vyryté meno autora v podobe minuskulného nápisu s prvým písmenom majuskulou: „Svítek“.

Stav

  • funkčný
  • zachovalý, udržiavaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Hlavné námestie

Bližšie informácie o lokalite

východná časť námestia

GPS

48.1435150, 17.1086400

Číslo parcely

21399

Ďalšie diela v okolí

Schöne Náci

Juraj Meliš 1997

Napoleonský vojak

Juraj Meliš 1997

Čumil

Viktor Hulík 1997

Studňa s mestským erbom

Ladislav Snopek, Ladislav Šichman 1977 – 1978