Umenie mesta Bratislavy


Zrod života

Socha sa nachádza na otvorenom priestranstve pred budovou polikliniky v Ružinove. Zobrazuje tému, ktorá sa v tvorbe autorky objavuje opakovane. Výjav zrodu života – dieťa v maternici – je znázornený symbolicky v kovovom objekte umiestnenom v betónovom, koncentricky odstupňovanom prstenci. Sústredenie energie vyjadruje priamo hmota sochy, ktorá bola pôvodne mobilným dielom, s centrálnym motívom otáčajúcim sa okolo svojej osi.

Socha je umiestnená na nízkej podeste, ktorá tvorí súčasť okolitých pozdĺžnych záhonov, v súčasnosti však už vyrastená zeleň pôsobí rušivo.

Poznámka: Autor polikliniky Albert Ščepán (Zdravoprojekt Bratislava) v projekte od začiatku rátal s umiestnením umeleckého diela v predpolí objektu a navrhol preň výrazne vykonzolované plató s travertínovým obkladom. Pre rozšírenie parkoviska presahujúcu konzolovú časť necitlivo odstránili a časť travertínového obkladu nahradili iným druhom kameňa.

SJ, ZD

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1973 – realizácia

Druh

Materiál

betón, kov, travertín, železná výstuž

Technika

odlievanie, tesanie, obkladanie

Rozmer

230 x 130 x 206 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, neudržiavaný
  • narušený, nekompletný
  • sekundárne úpravy a zmeny
Dielo je čiastočne poškodené, nefunguje ako mobilné. Betónová časť eroduje. Pre vytvorenie parkovacieho miesta odstránili časť kamenného plató.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • nezistený

Správca

  • nezistený

Adresa

pred objektom Ružinovská 10

Bližšie informácie o lokalite

Dielo stojí vo vyvýšenom záhone na parkovisku pred budovou Ružinovskej polikliniky, a. s.

GPS

48.1554800, 17.1545750

Číslo parcely

15294/16 Hl. mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Vejárová fontána

Júlia Kunovská, Ferdinand Milučký, Ladislav Mandáček 1978

Strom

Peter Strassner 1988

Picie fontánky

Peter Strassner 1988

Súbor keramických objektov

Mira Haberernová Trančíková 1985