Umenie mesta Bratislavy


Pomník Ľudovíta Kukorelliho

Ľudovít Kukorelli (1914 - 1944) bol slovenský dôstojník letectva, v čase 2. svetovej vojny významný organizátor protifašistického odboja a veliteľ partizánskych oddielov. Zahynul v roku 1944 pri Medzilaborciach za nevyjasnených okolností, pravdepodobne zradou spolubojovníka.

Pomník s bustou na vyvýšenom pylóne sa nachádza v malom parčíku na jednej z prístupových osí smerujúcich k Raketovej fontáne.

Busta konzervatívnej formy, odliata z bronzu, realisticky zachytáva podobizeň s idealizujúcim zámerom. Kompozíciu od ostatného prostredia vymedzuje nízka podesta, rovnako ako pylón obložená kameňom.

Pomník parí k typickým prejavom oficiálneho umenia, ktoré vyzdvihovalo svoje ikony na piedestál v tradičnej forme, bez nových impulzov výtvarného spracovania.

Nápisovú tabuľu umiestnili pred pylónom dodatočne po roku 2012.

SJ, ZD

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.


Autorstvo


Roky

  • 1969 – realizácia
  • 2012 – 2014 – úprava

Druh

Materiál

bronz, žula

Technika

odlievanie, tesanie, zlátenie

Rozmer

busta 70 x 68 x 47 cm; sokel 167,5 x 44 x 38 cm

Značenie

pri dolnom okraji busty: Ľ. Pollák 1969

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • dodatočne pridaná časť
Pamätnú tabuľu pridali dodatočne.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Evidencia MÚOP: pamätihodnosť MČ Ružinov.

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Parčík medzi ul. Svätoplukova – Kvačalova – Záhradnícka

Bližšie informácie o lokalite

Dielo je situované na centrálnej osi parčíka, blízko Raketovej fontány.

GPS

48.1530697, 17.1294555

Číslo parcely

10092/101 Hl. Mesto SR Bratislava

Ďalšie diela v okolí

Fontána s raketou

nezistený prelom 50. a 60. rokov 20. stor.

Keramická mozaika

Dezider Castiglione 1960

Fontána pre Zuzanu

Miloš Kalina 1984 – 1985

Materstvo

Jozef Kostka 1956