Umenie mesta Bratislavy


Pomník Martina Kukučína

Ivan Meštrović, Dušan Kuzma / 1960 – 1974

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr (1860 —1928), slovenský lekár, prozaik a dramatik, bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského literárneho realizmu a zakladateľ modernej slovenskej prózy. 

Socha Martina Kukučína je súčasťou novodobého dotvorenia barokovej Medickej záhrady, ktorá vznikla v sedemdesiatych rokoch 18. storočia ako záhrada pri paláci kniežaťa Aspremonta. Stojí v zatrávnenej časti záhrady, v strede južnej časti a na jej plochu ju osadili medzi rokmi 1984 až 1986. Autorom modelu je významný chorvátsky sochár Ivan Meštrovič, ktorý stvárnil básnika ako sediaceho muža píšuceho do zošita položeného na kolenách. Autorom podstavca sochy a samostatne umiestene dosky na ukladanie kvetov je architekt Dušan Kuzma.

Socha je novším odliatkom sadrového modelu, ktorý Ivan Meštrović vytvoril už v päťdesiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Sochu plánovali odhaliť Slováci žijúci v Argentíne v meste Punta Arenas, kde Kukučín dlhodobo pôsobil, ale pre nedostatok peňazí k tomu nedošlo. O sochu neskôr prejavili záujem slovenskí jezuiti v Kanade, kde urobili dva odliatky, a tretí chceli venovať Matici slovenskej do Martina.

Po prevoze na Slovensko sochu v roku 1983 reštaurovali M. Baláž a V. Kapusník a následne ju osadili na nový podstavec v Medickej záhrade. Na konzole v prednej časti podstavca je jednoduchý gravírovaný nápis MARTIN KUKUČÍN. Pred podstavcom je na zemi samostatne umiestnená prehnutá kamenná doska na ukladanie kvetov. V roku 2019 iniciovali redakcia Literárneho týždenníka a Spolok slovenských spisovateľov osadenie ďakovnej tabule vedľa sochy.

V súčasnosti umiestenie sochy na trávniku pôsobí nelogicky, pretože je obrátená chrbtom k chodníku, pri ktorom je osadená dodatočná pamätná tabuľa. V predchádzajúcich rokoch bola socha obklopená oblúkom briez vysadených pre tento účel a prístup k nej bol z druhej strany. Brezové zákutie dávalo soche tichú, komornú atmosféru. Po odstránení briez a osadení dodatočnej nápisovej tabule pri chodníku sa tento účinok stratil. 

ZZ

Stav výskumu ku dňu 10. 6. 2023.


Autorstvo


Roky

  • 1960 – 1974 – realizácia
  • 1983 – reštaurovanie
  • 1984 – 1986 – realizácia
  • 2019 – úprava

Druh

Materiál

bronz, červená žula, žula, betón

Technika

odlievanie, patinovanie, tesanie, gravírovanie, novší odliatok

Rozmer

podstavec 94 x 95 x 150 cm, socha 200 x 85 x 150 cm;

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • sekundárne úpravy a zmeny
  • reštaurovaný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Generálny investor Bratislavy (GIB)

Adresa

Ul. 29, augusta, Medická záhrada

Bližšie informácie o lokalite

v južnej časti záhrady, vedľa hlavnej S-J komunikácie

GPS

48.1494370, 17.1191810

Číslo parcely

9797/3

Ďalšie diela v okolí

Fontána

nezistený 70. roky 20. storočia

Tri hlavy

Alexander Ilečko 1980 – 1982

Fontána pri ministerstve

Eva Trachtová 1968 – 1971

Fontána Marta

Pavel Mikšík 1972 – 1974