Umenie mesta Bratislavy


Fontána Kvapka

Ivan Jarina / 2014

Fontána sa nachádza v areáli Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Zrealizovali ju v roku 2014 ako súčasť komplexnej revitalizácie a obnovy Vodárenskej záhrady. Názov fontány vyformovanej do podoby potôčika obtekajúceho stredový ostrovček sa odvodil od kvapkového pôdorysu. Dno fontány tvoria nízke kamenné kaskády, ktoré tečúcej vode dávajú zaujímavé vizuálne aj zvukové efekty. Cez dýzu v dolnej časti fontány vybubláva voda ako malý gejzír. Ostrovček vo fontáne je vysypaný štrkom a vysadený ozdobnými trávami. Plytká fontána slúži aj deťom na hranie.

Dielo reprezentuje pekný príklad tzv. pomalej architektúry tvorenej na základe komplexných úvah a hľadaní súvislostí s prírodou a okolitou krajinou. Vďaka celkovému prístupu patrí projekt medzi vydarené realizácie svojho druhu za uplynulých desať až pätnásť rokov.

Po celom priestore Vodárenskej záhrady sa ako exponáty nachádzajú rôzne staršie súčasti vodárenských zariadení, ale i staršie fontánky premiestnené z iných časti mesta. Navyše sa doplnili aj fontánky s pitnou vodou a ďalší mobiliár. Revitalizovaná záhrada získala v roku 2016 ocenenie Park roka.   

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 2014 – realizácia

Druh

Materiál

betón, kameň, žula, kov, parkové úpravy a zeleň

Technika

murovanie, liatie, tesanie, dláždenie, výsadba zelene

Rozmer

nezistené

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý, udržiavaný
  • funkčný

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • Súčasť chráneného areálu NKP.
  • Národná kultúrna pamiatka zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF).
  • Areál je situovaný v chránenom prírodnom území NATURA 2000.

Vlastník

  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)

Správca

  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)

Adresa

Devínska cesta, Vodárenská záhrada BVS

Bližšie informácie o lokalite

areál Vodárenského múzea BVS

GPS

48.1470530, 17.0605540

Číslo parcely

3086 BVS

Ďalšie diela v okolí

Špirálová rozhľadňa

Ivan Jarina 2014

Fontána Chlapec s volavkou

Robert Kühmayer 1883

Johann Wolfgang Kempelen

Robert Czingel 2017

Pomník Roberta Remiáša

Fero Guldan a priatelia 1996