Umenie mesta Bratislavy


Základný kameň Elektrotechnickej fakulty

Manol Kančev / 1984

Základný kameň je umiestnený vo vyvýšenom kruhovom priestore pred hlavným vstupom do areálu dnešnej Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V čase osadenia kameňa sa ešte nazývala Fakulta elektrotechniky SVŠT.

Základný kameň z bieleho pieskovca je obojstranný a stojí na vyvýšenom podstavci s travertínovým obkladom. Popri nápise a znaku na prednej strane oveľa zaujímavejšie pôsobí zadná strana kamennej tabule, na ktorej je plasticky vyobrazená charakteristická silueta komplexu budov FEI STU, ako ju dnes poznáme z realizácie.

Dynamická architektúra piatich stupňovitých objektov patrí medzi najlepšie diela architekta Manola Kančeva a úspešne sekunduje oproti stojacemu komplexu pavilónov UK, ktorý navrhol jeho kolega Vladimír Dedeček. 

Stav výskumu ku dňu 15. 11. 2022.

ZD


Autorstvo


Roky

  • 1984 – realizácia

Druh

Materiál

kameň, pieskovec, travertín, betón

Technika

tesanie, gravírovanie, murovanie, obkladanie

Rozmer

100 x 240 x 30 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
Chýba časť obkladu podstavca.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Slovenská technická univerzita Bratislava

Správca

  • nezistený

Adresa

Ilkovičova 3, VŠ areál

Bližšie informácie o lokalite

pri hlavnom vstupe do budovy

GPS

48.1515660, 17.0727950

Číslo parcely

3016/1 STU

Ďalšie diela v okolí

Mikuláš Koperník

Tibor Bártfay 1973

Geometrické reliéfy

Vladimír Dedeček 1973 – 1977

Pamätná tabuľa Jura Hronca

Rudolf Šipkovský 1981

Biomorfný objekt

nezistený 2015