Umenie mesta Bratislavy


Puk lipy

Alexander Bilkovič / 1985 – 1986

Monumentálna plastika Puk lipy je situovaná vo fontáne s rozsiahlou nádržou nepravidelného polygonálneho tvaru s nízkym betónovým okrajom obloženým travertínom. Vnútorné steny nádrže sú vyložené riečnymi okruhliakmi. Nádrž bola pôvodne určená na pestovanie lekien.

Fontána sa nachádza na otvorenom priestranstve projektovanom ako oddychová zóna medzi zástavbou.

Socha Alexandra Bilkoviča svojou mierkou predstavuje v otvorenom priestore dominantu, netvorí súčasť cirkulácie vody, ale stojí samostatne. Voda strieka z dýz umiestnených okolo. Plastika je výnimočná komponovaním hmoty v priestore v dynamickej zalomenej vzostupnej línii. Hoci je socha určená primárne do vodnej plochy a istú časť roku zostáva nádrž bez vody, na pôsobení sochy ako razantného sochárskeho gesta to nič nemení. Monumentalita a plasticita Bilkovičových sôch zaručuje ich zásadné pôsobenie na diváka za každých okolností. Použitým materiálom je nerez. Nad hladinu vyzdvihuje dielo nízky betónový sokel.

Rastlinný motív poňal autor maximálne symbolicky, v snahe vytvoriť objekt s odkazom na reálny svet, avšak ako plnohodnotné moderné výtvarné dielo. Abstrahovaný biomorfný tvar je dynamicky rozložený v priestore. Jednoduché línie a elegancia kriviek maximálne odľahčujú hmotu. Oblé tvarovanie je v kontraste s horizontálnymi spojmi. Socha má po rokoch v exteriéri výraznú patinu, čo jej dáva charakteristickú farebnosť.

Stav výskumu ku dňu 30. 11. 2022.

SJ


Autorstvo

Spoluautorstvo


Roky

  • 1985 – 1986 – realizácia
  • 2022 – 2023 – úprava

Druh

Materiál

kov, travertín, kameň – riečne okruhliaky, betón

Technika

zváranie, obkladanie, murovanie

Rozmer

v. 410 cm; sokel v. 90 cm

Značenie

nezistené

Stav

  • zachovalý
  • funkčný
Múriky nádrže od leta 2022 svojpomocne opravuje OZ Naša Pošeň, prebieha výmena travertínových obkladov.

Evidovaná / Existujúci stupeň ochrany

  • nezistené

Vlastník

  • Hlavné mesto SR Bratislava

Správca

  • Marianum

Adresa

Exnárova ul., pred domom č. 22

Bližšie informácie o lokalite

Fontána je na voľnom priestranstve medzi bytovými domami.

GPS

48.1574640, 17.1746850

Číslo parcely

1236/9 Elite holding

Ďalšie diela v okolí

Keramický reliéf

Juraj Marth prvá pol. 70. rokov 20. stor.

Pamätná tabuľa Janka Čmelíka

Rastislav Miklánek 1972

Herné prvky pre deti

Jozef Horváth 60. až 70. roky 20. stor.

Kvet

Tibor Bártfay 1970